טיול לגאורגיה - מכתב תודה מנסים זוהר

לכבוד חברת דרכים: שלום רב, 

הנדון: הבעת תודה והערכה לשירין בן יעקב 

הרשו לי להביע את הערכתי והוקרתי למדריך שירין בן יעקב, על הדרך שבה הוא ארגן, דאג, פעל ועמל לפני הטיול ובמהלכו, בכל דבר ועניין להצלחת טיול הצלמים מטעם פוטוטבע בגיאורגיה. לדעתי ולדעת כל חברי לטיול הצלמים, אנו מלאי התפעלות והערכה ללא סייג לתרומתו האדירה של שירין בן יעקב, להצלחת הטיול. אני מוצא לנכון לציין, שבחברתכם נמצא מדריך שהוא אוצר יקר, שבאורחות חייו, בהתנהגותו ובהופעתו המקסימה, הוא עושה שירות מצוין לחברת "דרכים". עלי להדגיש כי בקרב חברי, כולם תמימי דעים, שמדובר באחד וביחיד, שירין בן יעקב. 

בברכה, 

ניסים זוהר