טיול לספרד - מכתב תודה מאסתר פלדמר

אילנה ועדנה יקרות,
זכות גדולה נפלה לידיה של חברת "דרכים" שצרפה לשורת מדריכיה את אסנת. אסנת היא דוגמא חיה לדבריו של ר' יהודה אבו לטיף (חכם ספרדי שחי בתקופת הרמב"ם)- "הנפש -אור הגוף, והחוכמה- אור הנפש". רוחב ידיעותיה ושליטתה בחומר הנדרש מעמיקות ומרשימות. אסנת, אינטליגנטית, לשונה והתנסחותה רהוטים ומדויקים. נעימת הליכות ובונה אקלים חברתי מיטבי. אסנת קורצה מחומרים הבונים מנהיגים: יעדי הטיול היו בסיס להתנהלותה ודאגה למימושן המלא. אסרטיבית בשעת הצורךו מובילה באופן חד משמעי ובבהירות את חברי הקבוצה.
האם ציינתי כבר שהיא מדהימה.....??? ברור וללא ספק.
בברכה רבה,
אסתר פלדמר