יגאל סלבין (צלם תרבויות בינל"מ) – דרום ירדן ארץ הנבטים מסע בתמונות

ירדן