יואב חרמוני – מבוא להיכרות עם נסיכויות המפרץ

מבוא להיכרות עם נסיכויות המפרץ