מכתב תודה כתרי מעוז - רומניה 2019

כתרי יקר!                                                                                                   18.4.09
רגע לפני סיומו של שבוע נפלא. רציתי פשוט לומר תודה!
"בין חצי פניה ימינה לעוד חצי שמאלה".
" אז שוב נספור מי רוצה לערב דג?".
"נתגלגל ביחד ונראה".
"אז חברלך".
"שמעו הסיפור שאני חייב לכם על החסיד והחסידה...".
* רציני לומר לך שכולנו נהנינו מאוד מההובלה, מהמזג הנעים והנוח, מהאנושיות וההתחשבות ומכך שתמיד כמו האולט ידעת ממש לזרום איתנו... ולהגיע לפסגה תרתי משמע... שתמיך להעפיל ולכבוש פסגות נפלאות חדשות... שלך קבוצת רומניה – פסח 2009.