מכתב תודה לבועז ורול הקווקז הרוסי מנעמי וצביקה

נער הייתי וגם זקנתי.  ראיתי קבוצות וראיתי מדריכים. ראיתי קרחונים ומפלים,נחלים וקניונים,שקיעות וזריחות,פריחות ושלכות.  אך טרם חזיתי בשילוב מנצח כזה, והכל תודות למאסטרו בעז שניצח בשלמות על כל התזמורת הזאת.

תודה לך בועז .ונקווה שדרכינו הצטלבו בהמשך.

מנעמי וצביקה זקני השבט