מכתב תודה למיקי אביקסיס טיול למרוקו נובמבר 2018

 1. בימים אלה, חזרנו מטיול של 12 ימים במרוקו.

 

2. היינו קבוצה שמנתה 18 אנשים אותה הדריך מיקי אביקסיס, נציג חברת "דרכים".

 

3. יש לציין, כי מיקי אביקסיס, שהינו יליד מרוקו ודובר את השפה הינו מקצועי מאד, בעל ידע נרחב, בכל תחום

   ותחום הנוגע להדרכה; הוא בקי מאד בהיבטים ההיסטוריים, הגאוגרפיים, הכלכליים וכו' וכו' שקשורים למרוקו 

  וממש "חי" את הטיול.

 

4. מיקי מפגין, פרט לשפע המידע שברשותו, רצון רב לסייע לייעץ ולעזור, בכל תחום, לכל אחד מהמשתתפים בטיול.

 

5. גם מהבחינה "המנהלתית", הוא "מתקתק" את הדברים כך שתמיד הכל מתואם, מתוזמן וערוך כמו שצריך ובאופן 

   מדוייק, מבלי לבזבז זמן מיותר על תורים לדוגמא והמתנה שלא לצורך להמשך הפעילות.

 

6. מיקי גם מלא רצון טוב, משקיע ועושה כל שביכולתו, כדי שכל אחד מהמשתתפים יהיה שבע רצון בכל נקודת זמן

   בטיול, ובכל היבט.

 

7. היקף ידיעותיו, הרוח הטובה ששוררת במהלך הטיול, וכל מה שתואר לעיל, גורמים לך, כמשתתף, להינות מאד

   מהטיול ולהישאר עם חוויות רבות וזיכרון נעים מהטיול בו השתתפנו.

 

8. מכתבי זה, נכתב על דעת כל 18 חברי הקבוצה שהשתתפה בטיול.