מכתב תודה לעמי עשור מונטנגרו ספטמבר 23 2

טיול גיאוגרפי למונטנגרו. ספטמבר 2023.

מדריך : עמי עשור.

טיול גיאוגרפי למונטנגרו. ספטמבר 2023. מדריך : עמי עשור. קבוצה נכבדה . באתי לעמוד בפניכם להודות, להלל, לשבח, לפאר, ולרומם את עמי עשור. איש אשכולות, אינטלגנטי, ידען, רחב אופקים, בור סוד שאינו מאבד טיפה. ידענותו בתורת ישראל בשילוב עם ידענות מופלגת בתורת העמים - שבתה את ליבי. חרף הקבוצה המאתגרת, עם גילאים שונים, בני 30 עד בני 75, ידע, בשום שכל , לאחד בין כולם, למצוא את שביל הזהב, תרתי משמע, בין מיטיבי הלכת לאלה שאינם, באופן שהכל הרגישו כאילו הטיול נבנה על פי מידותיהם שלהם. תשומת הלב לכל יחיד ויחיד, ההתחשבות לצרכים של כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, ריגשה עד דק.